Kirjoituskilpailun palkintona kielikurssi Saksassa (PAD)

Saksan ulkoministeriö kutsuu myös vuonna 2017 suomalaisia saksaa lukevia koululaisia 4-viikkoiselle kielikurssille Saksaan. Kurssi järjestetään Suomen koulujen kesälomien aikana. 

Matkan järjestää Saksan osavaltioiden opetus- ja kulttuuriministerikonferenssin alainen koululaisvaihtojärjestö Pädagogischer Austauschdienst (PAD) ja stipendi kattaa kaikki matka- ja oleskelukustannukset Helsingistä ja Helsinkiin.

Stipendit jaetaan palkintoina kirjoituskilpailussa, jonka järjestävät Saksan Helsingin-suurlähetystö ja Suomessa toimiva saksan kielen aineneuvoja Helga Fiechtner.

Stipendiohjelmasta:

- Stipendin saajat jaetaan kansainvälisiin ryhmiin.

- Suomalaiset lentävät yhdessä Helsingistä Bonniin, missä PAD:n edustaja noutaa heidät lentokentältä.

- Bonnissa on tutustumistilaisuus ja kansainvälinen ilta, jossa nuoret esittelevät omia maitaan.

- Kaksi ensimmäistä viikkoa stipendiaatit asuvat isäntäperheissä, joissa on samanikäisiä nuoria. Stipendiaatit saavat saksan opetusta ja osallistuvat muiden luokkien opetukseen. Kahden jälkimmäisen viikon aikana nuoret tekevät ekskursioita kansainvälisissä ryhmissä ryhmästä riippuen Kölniin/Bonniin, Berliiniin, Müncheniin tai Hampuriin. Majoitus hotelleissa.

- Lisäksi ohjelmassa on käyntejä nuoriso- ja urheilutapahtumissa, yliopistoissa, museoissa, teattereissa ja muissa kulttuurikohteissa.

Kuka voi osallistua?

- Pääsääntöisesti Suomen kansalaisuuden omaavat koululaiset, jotka matkan alkaessa ovat

  1. opiskelleet vähintään kaksi vuotta saksaa, 
  2. suorittaneet peruskoulun 9. luokan tai lukion 1. tai 2. luokan ja koulua on ainakin yksi vuosi  jäljellä
  3. eivät ole asuneet pitkään saksankielisellä alueella ja joiden kotikieli ei ole saksa
  4. ovat 15-17-vuoden ikäisiä
  5. eivät aiemmin ole olleet virallisen oppilasvaihto-ohjelman välityksellä Saksan liittotasavallassa.
  6. ovat saavuttaneet saksassa vähintään yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1

Kilpailutehtävä

Oppilaan tehtävänä on koota musiikkiin tai urheiluun liittyvästä aiheesta tai jostakin ajankohtaisesta Saksaan liittyvästä asiasta portfolio, jonka rungon muodostaa oppilaan itsenäisesti laatima vähintään 200 sanaa sisältävä saksankielinen teksti. Kilpailutyöhön tulisi sisällyttää tekstin lisäksi esimerkiksi kuvia/valokuvia, videopätkiä, haastatteluja, lehtiartikkeleita, tilastoja tms., joita oppilaan tulee kommentoida (lähteet mainittava). Valmis portfolio toimitetaan suurlähetystöön joko paperimuodossa tai sähköisesti pdf-muodossa (myös PowerPoint-esitys käy).

Ohjeita lukiolaisille: Aihetta tulisi olla käsitelty normaalin saksanopetuksen yhteydessä. Olisi hyvä, jos oppilaalle voisi varata mahdollisuuden suorittaa tehtävä koulussa kahden kaksoistunnin (kork. 180 min.) aikana. Kilpailutyön laatimista tukevat seuraavat lukion kurssit:

musiikkiaihe: kurssi 5 (A-saksa), kurssi 5 (B2)

urheiluaihe: kurssi 2 (A-saksa), kurssi 4 (B2)

Saksa-aihe: kurssi 4 (A-saksa), kurssi 6 (B2)

Jos tehtävä suoritetaan kotona, sitä koskee sama 180 minuutin aikarajoitus.

Ohjeita 9-luokkalaisille: Oppilaat valmistavat kilpailutyönsä samoista aiheista kotona (aikaraja 180 min.). Heidän työnsä arvioidaan erikseen.

DSD-kouluja koskeva erityisjärjestely:

Oppilaat, jotka suorittavat kuluvan lukuvuoden aikana DSD I- tai DSD II -kielikokeen ja täyttävät kilpailun muut ehdot (ikä, luokkataso jne.), voivat osallistua kilpailuun DSD-kokeen suullista osuutta varten valmistelemallaan esityksellä ja siihen liittyvällä aineistolla.

Oppilaiden, jotka eivät suorita DSD-koetta vielä kuluvan lukuvuoden aikana, on suoritettava kilpailutehtävä yleisten PAD-kilpailusääntöjen mukaan. Tehtävän saa myöhemmin liittää osaksi DSD-koetta.

Kilpailuaika

Pyydämme lähettämään niiden oppilaiden kilpailutyöt, jotka haluavat osallistua kilpailuun (enintään kolme osallistujaa koulua kohti), opettajan saksankielisellä suosituskirjeellä varustettuina

17. maaliskuuta 2017 mennessä (postileima) osoitteeseen

Saksan suurlähetystö

PAD-Wettbewerb

Krogiuksentie 4b

00340 Helsinki

tai sähköpostilla (aihe: PAD-Wettbewerb) helsinki%27%diplo%27%de,info

Muistakaa mainita lähetyksessä oppilaan sukunimi ja etunimet, syntymäaika, täydellinen osoite, sähköposti ja puhelinnumero sekä tieto siitä, onko oppilas A- vai B-saksan lukija.

Suurlähetystö toivoo, että kertoisitte tästä koulullenne vuosittain tarjotusta stipendimahdollisuudesta vuosikertomuksessanne ja mainitsisitte koulunne PAD-stipendiaatit lukuvuoden päätöstilaisuudessa.

Yhteydenotot sähköpostilla osoitteeseen helsinki%27%diplo%27%de,info tai puhelimitse 09 458 58 0

PAD-kirjoituskilpailu

Suomalaisia PAD-stipendiaatteja Berliinissä (2007)

Kuusitoista koululaista PAD-stipendillä Saksaan

Suomalaisia PAD-stipendiaatteja Berliinissä (2007)

Tänä vuonna Saksan osavaltioiden opetus- ja kulttuuriministerien koululaisvaihtojärjestön Pädagogischer Austauschdienstin (PAD) kielikurssistipendin sai Suomessa 16 koululaista. Stipendin saajat valittiin Saksan Helsingin-suurlähetystön järjestämän kirjoituskilpailun perusteella.