Talous, tutkimus ja ympäristö

Schiffscontainer

Kahdenväliset taloussuhteet

Taloudellisella yhteistyöllä on merkittävä osuus Saksan ja Suomen kahdenvälisissä suhteissa.

ICE

Saksan talouselämä

Yritykset päättävät itse investoinneistaan. Me haluamme kuitenkin helpottaa päätöksentekoa antamalla linkit, joista saa tärkeää tietoa.

Windräder einer Windkraftanlage sind bei Bornstedt in der Nähe von Magdeburg...

Tutkimus ja teknologia

Nykyään yli puolet Saksan teollisuustuotannosta syntyy aloilla, joilla panostetaan vahvasti tutkimukseen ja kehitykseen. Tutustu tarkemmin saksalaisiin tutkimuslaitoksiin.

الطاقات المتجددة

Energia ja ympäristö

Ilmakehän  ja ilmaston muutokset ovat 2000-luvun suurimpia ympäristöpoliittisia haasteita. Suurimmalta osin ihmisen itsensä aiheuttama ilmastonmuutos on selkeästi globaali haaste.

Neues Logo Germany Trade and Invest (GTAI)

Germany Trade & Invest

Germany Trade & Invest edistää Saksan liittotasavallan taloudellisia ulkosuhteita ja Saksaan suuntautuvia investointeja. Organisaatio markkinoi Saksaa talouden ja teknologian sijaintipaikkana, tarjoaa saksalaisille yrityksille tietoa ulkomaisista markkinoista ja opastaa ulkomaisia yrityksiä niiden perustaessa toimintoja Saksaan. GTAI:n lähettämänä edustajana toimii Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa Marc Lehnfeld, jonka toimipaikka on Helsinki. 

Yhteydenotot: 

Germany Trade & Invest c/o Saksalais-Suomalainen Kauppakamari

Mikonkatu 25

00100 Helsinki

p. 09-61221235

faksi 09-642859

sähköposti marc.lehnfeld(at)gtai.de