Hiilivoimasta kohti ilmastonsuojelua

Hochspannungsmast und Windrad Suurenna kuva (© dpa/pa)

Saksa suunnittelee luopuvansa hiilivoimasta. Aika on vähissä, mutta ongelmia riittää.

Vuoden 2017 uudesta koalitiohallituksen kokoonpanosta riippumatta Saksa tulee todennäköisesti luopumaan kivihiiltä käyttävästä sähköntuotannostaan. Aikataulu on kuitenkin edelleen avoin. Saksa allekirjoitti ensimmäisten joukossa hiilivoimasta irtautumisen symboliksi muodostuneen Pariisin ilmastosopimuksen, mutta silti keskustelu aiheesta jatkuu yhä Saksassa.

Hiilivoiman merkitys Saksassa

Hieman yli 40 prosenttia Saksassa vuonna 2016 tuotetusta sähköstä oli peräisin hiiltä käyttävistä voimalaitoksista.  Rusko- ja kivihiilen osuus kuitenkin laskee. Uusiutuvat energialähteet ovat yhä tärkeämmässä roolissa, ja niiden osuus sähköntuotannosta on noussut vuonna 2009 mitatusta 16 prosentista 29 prosenttiin. Vaikka tulevaisuus nojaakin vahvasti uusiutuviin energialähteisiin, on Saksassa yhä merkittävä määrä hiiliteollisuuden työpaikkoja. Reininmaan ja itäisen Saksan ruskohiilialueilla työskentelee edelleen vähintään 20 000 henkilöä, vaikka viimeinen saksalainen kivihiilikaivos lopettaa tuotantonsa vuonna 2018.  Saksan ruskohiililiitto laskee mukaan myös alihankkijat ja päätyy jopa 50 000 työpaikkaan.

Vaihtoehtoja ruskohiilialueille

Myös hiilestä luopumisen kannattajat myöntävät, ettei tähän saakka ruskohiilitaloudesta hyötyneitä alueita tule unohtaa. Ajatushautomo Agora Energiewende on ehdottanut liittovaltiolle 250 miljoonan euron rakennemuutosrahastoa, joka jaettaisiin puoliksi Nordrhein-Westfalenin ja Brandenburgin osavaltioiden kesken. Liittokansleri Angela Merkel on ilmoittanut keskustelevansa vaihtoehtoisista työllistymismahdollisuuksista kyseisten alueiden kanssa.

Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet

Hiili on fossiilinen polttoaine, jonka polttaminen lisää merkittävästi ilmastolle vahingollisia hiilidioksidipäästöjä. Saksa ei saavuta korkealle asetettuja ilmastotavoitteitaan, ellei se luovu hiilienergiasta. ”Saksan täytyy tulevan hallintokauden aikana sulkea noin 20 vanhaa ruskohiilivoimalaa voidakseen vähentää hiilidioksidipäästöjä lähes 40 prosenttia vuoteen 2020 mennessä”, kertoo Agora Energiewenden johtaja Patrick Graichen. Vuoteen 2050 mennessä Saksan hiilidioksidipäästöjen tulisi laskea jopa 80–95 prosenttia. Aikaa ei ole tuhlattavaksi.