Euroopan metsäinstituutti (EFI) avaa toimistonsa Bonnissa

Saksan liittotasavallan ja Euroopan metsäinstituutin (EFI) välisen toimipaikkaa koskevan sopimuksen allekirjoitus 7. joulukuuta 2017 Helsingissä. Suurenna kuva (© Saksan liittotasavallan Helsingin-suurlähetystö)

Suurlähettiläs Detlef Lingemann ja Euroopan metsäinstituutin johtaja Marc Palahi allekirjoittivat 7. joulukuuta 2017 Saksan Helsingin-suurlähetystössä järjestetyssä juhlallisessa tilaisuudessa Saksan liittotasavallan ja Euroopan metsäinstituutin (EFI) välisen toimipaikkaa koskevan sopimuksen. Sopimus koskee tänä vuonna Bonniin avatun toimiston toimintaa. Toimisto sijaitsee Bonnin YK-kampuksen, äskettäin järjestetyn maailman ilmastokonferenssin tapahtumapaikan, välittömässä läheisyydessä. Sijainti on ihanteellinen, sillä ilmastonsuojelu ja kestävyys ovat keskeisiä teemoja myös EFIssä.

Allekirjoituksen jälkeen sopimus pannaan Saksassa kansallisesti täytäntöön ratifiointilailla ja virallisella ilmoituksella.

Euroopan metsäinstituutti on kansainvälinen järjestö, joka harjoittaa metsäntutkimusta ja tuottaa puolueetonta tietoa eurooppalaisen päätöksenteon tueksi. Sen päämaja sijaitsee Joensuussa, ja toimistoja on myös mm. Espanjassa, Ranskassa ja Belgiassa sekä Malesiassa ja Kiinassa.

Yleissopimuksen Euroopan metsäinstituutista on allekirjoittanut 28 Euroopan maata ja instituuttiin kuuluu noin 115 jäsenjärjestöä, etupäässä tieteen alalta. EFI on luonut vankan verkoston, jonka kautta se tarjoaa metsätaloustietoutta poliittisille toimijoille ja edistää näin tieteen, politiikan ja käytännön vuorovaikutusta.

EFIn Bonnin-toimistossa painotetaan metsien vastustuskyvyn tukemista. Tavoitteena on, että metsät pystyvät tulevaisuudessa pitämään paremmin puolensa ilmastonmuutoksen ja muiden stressitekijöiden paineessa ja hyödyttämään samalla ihmiskuntaa monipuolisesti. Metsät ovat kansainvälisen politiikan keskiössä: maapallon vihreillä keuhkoilla on olennainen merkitys taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Metsät muodostavat myös elinympäristön lukuisille eläin- ja kasvilajeille, tarjoavat toimeentulon suurelle joukolle ihmisiä sekä toimittavat uusiutuvia luonnonvaroja, ennen kaikkea puuta. Metsien tulevaisuutta ja kestävää käyttöä varten tarvitaan älykkäitä konsepteja. Euroopan metsäinstituutti työskentelee nimenomaan näiden kysymysten parissa.

 

 

 

 

Euroopan metsäinstituutti avaa toimistonsa Bonnissa

Suurlähettiläs Detlef Lingemann ja Euroopan metsäinstituutin johtaja Marc Palahi allekirjoitustilaisuudessa Saksan Helsingin-suurlähetystössä 7. joulukuuta 2017.