Eurooppa juhlii – Rooman sopimuksista 60 vuotta

EU-maiden liput Suurenna kuva (© dpa)

Euroopan unionin valtioiden ja hallitusten päämiehet kokoontuvat 25. maaliskuuta erityishuippukokoukseen Roomaan. Siellä juhlitaan tärkeää tapahtumaa, josta tulee kuluneeksi tasan 60 vuotta:

Maaliskuun 25. Päivänä 1957 kuusi valtiota – Saksa, Ranska, Italia, Belgia, Alankomaat ja Luxemburg – allekirjoitti Rooman Capitolium-kukkulalla  ”Rooman sopimukset”. Näin tehdessään ne loivat perustan Euroopan unionille. Euroopan talousyhteisön (ETY) perustamissopimus ja Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimus tulivat voimaan 1. tammikuuta 1958. Näitä uusia yhteisöjä edelsi vuonna 1951 perustettu Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (EHTY), joka valvoi hiili- ja terästeollisuutta, varustelun kannalta olennaisia teollisuudenaloja.

ETY-sopimuksen tavoitteena oli toteuttaa yhteismarkkinat kahdessatoista vuodessa ja lähentää talouspolitiikkaa vaiheittain. Jäsenvaltiot sopivat tulliunionista, jossa mailla olisi yhteinen ulkotulli, sisäiset kaupan esteet purettaisiin ja tavarat, henkilöt, palvelut ja pääoma voisivat liikkua vapaasti. Euratom-sopimus määritti yhteiset säännöt ydinenergian siviilikäytölle.

Integraatio eteni vaihe vaiheelta ja tulliunioni toteutui 1968 poistaen tullit jäsenvaltioiden väliltä.

Vuosia myöhemmin Maastrichtin sopimus muutti Euroopan yhteisön Euroopan unioniksi nykyisessä muodossaan. Vuonna 1991 neuvoteltu sopimus mahdollisti yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä yhteistyön oikeus- ja sisäasioissa. Sen lisäksi perustettiin vielä talous- ja rahaliitto.

Schengenin sopimus tuli voimaan 1995. Schengen-alueen matkustajat ovat siitä alkaen saaneet liikkua vapaasti maiden välillä.

1. tammikuuta 1999 yksitoista maata otti käyttöön yhteisen valuutan, euron. Muita maita on liittynyt joukkoon myöhemmin.

Lissabonin sopimus 2007 muun muassa lisäsi Euroopan parlamentin oikeuksia ja tarkensi unionin ja jäsenmaiden välistä vastuunjakoa lainsäädännössä.

Rooman sopimuksen allekirjoitus Suurenna kuva (© dpa)

Rooman sopimuksista 60 vuotta

Rooman sopimuksen allekirjoitus 1957 Roomassa