Saksa pyrkii YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi kaudelle 2019-2020

Saksa hakee Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston vaihtuvaa jäsenyyttä. Ulkoministeri Frank-Walter Steinmeier ilmoitti Saksan asettumisesta ehdokkaaksi kesäkuussa Hampurissa. Uusien jäsenmaiden valinta on näillä näkymin YK:n yleisistunnossa kesäkuussa 2018.

Steinmeier korosti Leibnitz-Instituutin tilaisuudessa 27. kesäkuuta 2016 pitämässään esitelmässä turvallisuusneuvoston merkitystä. ”Tarvitsemme Yhdistyneitä kansakuntia ja turvallisuusneuvostoa enemmän kuin koskaan aiemmin pyrkimyksissämme saada aikaan rauha tänä rauhattomana aikana. Vaikka turvallisuusneuvostoon kohdistuu yhä enemmän arvostelua ja sen toiminta valitettavasti todellakin on välillä tehotonta, se on kuitenkin ainoa toimielin, joka voi päättää kansainvälisoikeudellisesti sitovista toimista konfliktien estämiseksi ja rauhan turvaamiseksi. Kaikista epäilyistä huolimatta turvallisuusneuvoston viime vuonna hyväksymästä 63:sta päätöslauselmasta 60 syntyi yksimielisellä päätöksellä. Turvallisuusneuvosto on keskeinen toimija kansainvälisessä kriisinhallinnassa!”

Myös Saksalle turvallisuusneuvosto on Steinmeierin mukaan erityisen tärkeä. ”Saksa on taloudellisesti, poliittisesti ja yhteiskunnallisesti muun maailman kanssa tiiviisti verkottuneena – joidenkin tutkimusten mukaan jopa maailman verkottuneimpana – maana aivan erityisen riippuvainen toimivasta, rauhantahtoisesta ja sääntöihin perustuvasta kansainvälisestä järjestyksestä. Ja koska näin on, Saksan on tehtävä enemmän tämän järjestyksen säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.”

Saksan toiminnan laaja-alaisuutta Yhdistyneissä kansakunnissa kuvastaa neljä sanaa: rauha, oikeudenmukaisuus, kumppanuus ja innovaatiot. Ne ovat Saksan vaalikampanjan pääaiheet.

(© AA)

Saksa pyrkii YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi kaudelle 2019-2020

UN-Vollversammlung 2012