Työskentely Saksassa

Suomen kansalainen, joka haluaa ryhtyä ansiotyöhön Saksassa, ei tarvitse työlupaa, mutta kylläkin todistuksen oleskeluoikeudesta Anmeldebescheinigung.
Euroopan tasolla on luotu kaikki EU- ja ETA-maat kattava EURES-verkosto (European Employment Services). Verkostoon kuuluvien maiden kansallisissa työvoimatoimistoissa on EURES-neuvojia, joilta saa tietoja muiden maiden välityspalveluista ja elin- ja työolosuhteista. EURESin kautta pääsee myös tutustumaan muiden EU-ja ETA-maiden työpaikkatarjontaan ja löytää niiden työvoimaviranomaisten yhteystiedot.
Saksassa Euroopan alueen työpaikkoja välittää Europaservice-toimipisteet, jotka ovat Saksan työhallinnon Bundesagentur für Arbeit (BA) alaisuudessa. Saksalaiset, jotka ovat kiinnostuneita työskentelystä Suomessa, voivat halutessaan ottaa yhteyttä sen Rostockissa sijaitsevaan toimipisteeseen Europaservice Rostock. Toimisto neuvoo tarvittaessa myös suomalaisia, jotka ovat kiinnostuneita työskentelystä Saksassa.

Saksan ulkoministeriön ohjeet ulkomaalaisille työnhakijoille (en)

Työharjoittelu Saksassa

Pitkälle edenneet opinnot tai vasta suoritettu tutkinto sekä hyvä saksan kielen taito ovat yleensä edellytyksenä harjoittelupaikan saannille Saksasta. Suomessa työharjoittelupaikkoja välittää ennen kaikkea Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO, mutta harjoittelupaikkaa on mahdollista hakea myös omatoimisesti, oman oppilaitoksen tai jonkin kansainvälisen opiskelijajärjestön kautta (esimerkiksi AIESEC). Vuoden 2007 alusta EU:n alaisuudessa olleet korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelut siirtyvät ERASMUS-ohjelmaan.

Tarkempaa tietoa työharjoittelusta Saksassa saa CIMOsta ja CIMOn ja työministeriön julkaisusta Suuntana Saksa.

Työskentely Saksassa

Osoite: Zentralstelle für Arbeitsvermittlung der Bundesagentur für Arbeit (ZAV)Europaservice Rostock, Kopernikusstr. 1a, 18057 Rostock S-posti:  Rostock-ZAV.europaservice(at)arbeitsagentur.de  Puh.: +49-381-804 1126 tai +49-381-804 1040